[1]
K. KANCHANAPOOM and K. KORAPATCHAIKUL, “Histology of Callogenesis in Diploid Bananas (Musa acuminata, AA Group) ‘Kluai Sa’ and ‘Kluai Leb Mu Nang’”, Not Sci Biol, vol. 4, no. 1, pp. 94–97, Feb. 2012.