OMEKE, Jacinta N., Onyinyechukwu A. AGINA, John I. IHEDIOHA, Aruh O. ANAGA, Wilfred S. EZEMA, and John Okoye. 2021. “Haemato-Biochemical Alterations and Acute Toxicity Study of Hydro-Methanol Root Extract of Anacardium Occidentale in Cockerels”. Notulae Scientia Biologicae 13 (4):10727. https://doi.org/10.15835/nsb13410727.