(1)
RAVITCHANDIRANE, V.; GEETHA, V.; RAMYA, V.; JANIFER, B.; THANGARAJ, M.; SUBBURAJ, J.; RAMANADEVI, V.; GANESAN, T. Molecular Identification and Phylogenetic Relationships of Threadfin Breams (Family: Nemipteridae) Using MtDNA Marker. Not Sci Biol 2012, 4, 13-18.